Rękopisy Rękopisy

Mazurki G-dur i B-dur

Utwory zawarte w źródle:
Mazurek G-dur
Mazurek B-dur

Typ źródła: Kopia

Kopista: Józef Sikorski


Wymiary:

  • wysokość - 34,5 cm

  • szerokość - 25.7 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Sygnatura: Ch/23

Fototeka NIFC: F. 788


Uwagi:

Kopie sporządzone na szarozielonym papierze, 10 pięciolinii na stronie. Kopie nie zostały dopracowane. Na górnym marginesie posiadają adnotację o domniemanym czasie powstania utworów: Dwa Mazury Fr. Chopina utworzone prawopodobnie w 1826, litografowane przez Wilh. Kolberga ucznia szkoły applikacyjnej [...].

Inne źródła:

Mazurki G-dur i B-dur; Kopia 
Typ źródła Miejsce przechowywania