Rękopisy Rękopisy

Walc Des-dur op. 64 nr 1

Typ źródła: Autograf-podarunek

Liczba stron: 2


Miejsce przechowywania: Niemcy, Bonn, Universitätbibliothek

Sygnatura: UB 281/2

Fototeka NIFC: F. 7830


Uwagi:

Autograf Vivace; posiada zmodyfikowaną wersję wstępnej figury ostinatowej a także dokładne oznaczenia pedalizacji. W zakończeniu podpis kompozytora. 

Inne źródła:

Walc Des-dur op. 64 nr 1; Autograf-podarunek
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Autograf-podarunek
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Incypit
Walce op. 64; Autograf edycyjny
Walc Des-dur op. 64 nr 1; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania