Rękopisy Rękopisy

Walc As-dur [op. 69 nr 1]

Typ źródła: Kopia

Kopista: Ferdynand da Costa

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Niemcy, Lipsk, Deutsche Bücherei

Fototeka NIFC: F. 1902


Uwagi:

Kopia przypisywana jest Ferdynandowi de Costa, domniemanemu uczniowi Chopina, sporządzona dla Marie Lichtenstein - pośrodku górnego marginesu pierwszej strony adnotacja: Mlle Marie Lichtenstein. Na początku pięciolinii 1 tekst: Chopin Inedit Berlin Juin [?] 1842. Tekst muzyczny nie dopracowany w szczegółach wykonawczych.

Inne źródła:

Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Kopia
Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Kopia (August Franchomme)
Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Autograf-podarunek
Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Kopia (August Franchomme)
Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Autograf-podarunek
Walc As-dur [op. 69 nr 1]; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania