Rękopisy Rękopisy

Nokturn H-dur op. 62 nr 1

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: właściciel nieznany

Fototeka NIFC: F. 7839

Faksymile: Gajewski, Garland (1988)


Uwagi:

Szkic części środkowej Nokturnu z oznaczoną słownie tonacją "As dur". Szkic ukazuje jeden z etapów procesu kompozytorskiego Chopina. Źródło nie zachowało się - obecnie istnieje jedynie fotografia przechowywana w zbiorach F. Gajewskiego i J. Kallberga.

Inne źródła:

Nokturny op. 62; Autograf edycyjny
Nokturn H-dur op. 62 nr 1; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania