Rękopisy Rękopisy

Mazurek C-dur op. 56 nr 2

Typ źródła: Szkic


Wymiary:

  • wysokość - 21,7 cm

  • szerokość - 28,3 cm

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Wielka Brytania, Londyn, British Museum

Sygnatura: Add 47861

Fototeka NIFC: F. 777


Uwagi:

Autograf zawiera zarys melodyczno - harmoniczny Mazurka bez szczegółów fakturalnych.

Inne źródła:

Mazurki op. 56; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania