Rękopisy Rękopisy

Nokturny op. 48

Utwory zawarte w źródle:
Nokturn c-moll op. 48 nr 1
Nokturn fis-moll op. 48 nr 2

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Rés. Vma 241


Uwagi:

Incypit dwutaktowy, zapisany i sygnowany przez Chopina znajduje się w spisie A. Franchomme'a.

Inne źródła:

Nokturny op. 48; Autograf kompletny
Nokturny op. 48; Kopia edycyjna (Julian Fontana) 
Typ źródła Miejsce przechowywania