Rękopisy Rękopisy

Tarantella As-dur op. 43

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: USA, Maryland, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 1743


Uwagi:

Szkic zawiera pięć taktów w metrum 6/8, bez znaków przykluczowych. Fragment zapisany na kartce zawierającej kilka innych szkiców. Kartka opisana datą "Palma 28 9bre". Szkic znajduje się w zbiorach prywatnych spadkobierców G. Piatigorskiego.

Inne źródła:

Tarantella As-dur op. 43; Szkic
Tarantella As-dur op. 43; Incypit
Tarantella As-dur op. 43; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Tarantella As-dur op. 43; Autograf kompletny 
Typ źródła Miejsce przechowywania