Rękopisy Rękopisy

Tarantella As-dur op. 43

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Hiszpania, Palma - Valldemosa, w zbiorach A.M. Boutroux-Ferra

Fototeka NIFC: F. 7309


Uwagi:

Incypit tematu zanotowany w liście do J. Fontany z 27 czerwca 1841.

Inne źródła:

Tarantella As-dur op. 43; Szkic
Tarantella As-dur op. 43; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Tarantella As-dur op. 43; Szkic
Tarantella As-dur op. 43; Autograf kompletny 
Typ źródła Miejsce przechowywania