Rękopisy Rękopisy

Tarantella As-dur op. 43

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Szwajcaria, Bazylea, Biblioteka Uniwersytecka

Sygnatura: 6756


Uwagi:

Pięciotaktowa notatka sporządzona w liście do wydawcy Schubertha z dnia 29 lipca 1841 roku. Chopin zaznaczył precyzyjnie miejsca, w których wprowadzić należy korektę harmoniczną.

Inne źródła:

Tarantella As-dur op. 43; Incypit
Tarantella As-dur op. 43; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Tarantella As-dur op. 43; Szkic
Tarantella As-dur op. 43; Autograf kompletny 
Typ źródła Miejsce przechowywania