Rękopisy Rękopisy

Polonez fis-moll op. 44

Typ źródła: Brak autografu lub kopii


Uwagi:

Źródeł nie odnaleziono, wspomniane są jedynie w listach do Fontany z 30.11 oraz 6.10.1841. 
Typ źródła Miejsce przechowywania