Rękopisy Rękopisy

Mazurek e-moll op. 41 nr 1

Tytuł: Mazur

Typ źródła: Szkic

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: USA, Maryland, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 590


Uwagi:

Autograf sporządzony na szarożółtym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Na górnym marginesie z lewej strony nad trzema pierwszymi taktami określona słownie tonacja -  E moll (brak znaków przykluczowych), dalej zaś data Palma 28 9bre. Tytuł umieszczony nad taktem 1.
Autograf zawiera szkic linii melodycznej oraz zarys faktury części środkowej utworu. Autograf znajduje się w zbiorach prywatnych spadkobierców G. Piatigorskiego.

Inne źródła:

Mazurek e-moll op. 41 nr 1; Autograf kompletny
Mazurki op. 41; Autograf edycyjny
Mazurek e-moll op. 41 nr 1; Autograf niekompletny, edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania