Rękopisy Rękopisy

Walc a-moll op. 34 nr 2

Typ źródła: Autograf edycyjny

Dedykacja: a Madame la Baronne C. d'Ivry

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: właściciel nieznany

Sygnatura: 280

Fototeka NIFC: F. 7825

Pierwodruki:

Walc a-moll op. 34 nr 2 (Francuski, M. Schlesinger)


Uwagi:

Autograf ten stanowi część autografu edycyjnego całego opusu oznaczonego numerem wydawniczym pierwodruku M. Schlesingera, posiada także znaki sztycharskie. Walc zapisany skrótowo przy użyciu nietypowego oznaczenia krzyżykami części utworu przewidzianej do powtórzenia. Właściciel nieznany. Fotografia w spuściźnie po I.J. Paderewskim.

 

 

  
Typ źródła Miejsce przechowywania