Rękopisy Rękopisy

Mazurek C-dur op. 33 nr 2

Tytuł: Mazourkas / No. 2

Typ źródła: Kopia edycyjna

Kopista: Julian Fontana

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: Japonia, Tokio, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 513

Pierwodruki:

Mazurki op. 33 (Francuski, M. Schlesinger)


Uwagi:

Kopia całego opusu, obecnie podzielona - każdy utwór przechowywany osobno. Zawiera znaki sztycharskie odpowiadające rozmieszczeniu tekstu muzycznego w pierwodruku M. Schlesingera. Sporządzona na podstawie autografu edycyjnego dla B&H. Kopia należy obecnie do spadkobierców Ikuko Maeda.

Inne źródła:

Mazurki op. 33; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania