Rękopisy Rękopisy

Mazurek D-dur op. 33 nr 3

Tytuł: Mazourkas / No. 3

Typ źródła: Kopia edycyjna

Kopista: Julian Fontana

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: Włochy, Turyn, Audytorium Radia i Telewizji

Fototeka NIFC: F. 7143

Pierwodruki:

Mazurki op. 33 (Francuski, M. Schlesinger)


Uwagi:

Kopia całego opusu, obecnie podzielona - każdy utwór przechowywany osobno. Zawiera znaki sztycharskie odpowiadające rozmieszczeniu tekstu muzycznego w pierwodruku M. Schlesingera. Sporządzona na podstawie autografu edycyjnego dla B&H.

Inne źródła:

Mazurki op. 33; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania