Rękopisy Rękopisy

Mazurek gis-moll op. 33 nr 1

Tytuł: Mazourkas / No. 1

Typ źródła: Kopia edycyjna

Kopista: Julian Fontana


Wymiary:

  • wysokość - 23 cm

  • szerokość - 30 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: Ukraina, Lwów, Muzeum Historyczne

Fototeka NIFC: F. 805

Pierwodruki:

Mazurki op. 33 (Francuski, M. Schlesinger)


Uwagi:

Kopia całego opusu, obecnie podzielona - każdy utwór przechowywany osobno. Zawiera znaki sztycharskie odpowiadające rozmieszczeniu tekstu muzycznego w pierwodruku M. Schlesingera. Sporządzona na podstawie autografu edycyjnego dla B&H.

Inne źródła:

Mazurki op. 33; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania