Rękopisy Rękopisy

Mazurek As-dur op. 59 nr 2

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony


Wymiary:

  • wysokość - 21,7 cm

  • szerokość - 28,5 cm

Liczba stron: 5


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Bibliothèque-Musée de l'Opéra

Sygnatura: Rés. 50 (1)

Fototeka NIFC: F. 740, 776, 563


Uwagi:

Autograf zanotowany na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Autograf ukazuje kolejne fazy procesu kompozytorskiego, posiada dwukrotnie opracowywaną, ostatecznie jednak skreśloną kodę.

Inne źródła:

Mazurki op. 59 (część całego opusu: nr 1,2); Autograf edycyjny
Mazurek As-dur op. 59 nr 2; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania