Rękopisy Rękopisy

Mazurek B-dur op. 7 nr 1

Typ źródła: Incypit

Liczba stron: 1


Miejsce przechowywania: zaginiony

Fototeka NIFC: F. B 2542, F 6772


Uwagi:

Incypit głosu górnego zanotowany jako wpis pamiątkowy dla Zofii Klingemann z podpisem kompozytora: FChopin i umieszczoną poniżej podpisu datą Londres 10 Juillet 1848. Obecnie znany z reprodukcji w "Neue Zeitschrift für Musik" (Maj 1959).

Inne źródła:

Mazurek B-dur op. 7 nr 1; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania