Rękopisy Rękopisy

Polonez B-dur [op. posth.]

Tytuł: Polonoise

Typ źródła: Rękopis kompletny


Wymiary:

  • wysokość - 23 cm

  • szerokość - 36 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: zaginiony

Fototeka NIFC: F. 1541


Uwagi:

Rękopis znany z reprodukcji w dodatku do "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" z 22.01.1934. Rękopis z adnotacją: Polonoise / pour le / Piano = Forté. / Composée par F Chopin agé de 8 ans. W katalogu Turło/Chomiński rękopis przypisywany Mikołajowi Chopinowi lub Wojciechowi Żywnemu. 
Typ źródła Miejsce przechowywania