Rękopisy Rękopisy

Polonez b-moll [op. posth.]

Tytuł: Polonoise

Typ źródła: Kopia

Kopista: Oskar Kolberg

Dedykacja: A Guil. Kolberg

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: zaginiony

Fototeka NIFC: F. 6434

ÖNB Pha: 329


Uwagi:

Kopia opatrzona adnotacją Adieu á Guil. Kolberg en partant pour Reinerz 1826. W szczegółach różni się od wersji wydanej, nie zawiera znaków repetycji w Trio. Kopia znana z fotografii w archiwum Hobokena. 
Typ źródła Miejsce przechowywania