Rękopisy Rękopisy

Polonez As-dur [op. posth.]

Tytuł: Polonaise

Typ źródła: Autograf-podarunek

Dedykacja: A Monsieur A. Żywny


Wymiary:

  • wysokość - 23,1 cm

  • szerokość - 27,9 cm

Liczba stron: 3


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Sygnatura: 1/Ch

Fototeka NIFC: F. 1492


Uwagi:

Autograf zanotowany na kremowym papierze czerpanym ze znakiem wodnym, 6 pięciolinii na stronie. Na karcie tytułowej wpis: Polonaise / pour / le Piano Forté / composée et dediée / A Monsieur A. Żywny / par son Elève / Frederyk Chopin / a Vasovie / ce 23 Avril 1821. Uważany jest za najstarszy znany zapis młodego Chopina. Tekst muzyczny bez żadnych oznaczeń wykonawczych. 
Typ źródła Miejsce przechowywania