Rękopisy Rękopisy

Fantaisie-Impromptu cis-moll [op. 66]

Typ źródła: Kopia

Kopista: F. de Costa

Liczba stron: 6


Miejsce przechowywania: Niemcy, Lipsk, Deutsche Bücherei

Fototeka NIFC: F. 1903


Uwagi:

Kopia przypisywana Ferdynandowi de Costa - domniemanemu uczniowi Chopina. Nie zawiera oznaczeń wykonawczych. Tekst muzyczny zgodny z tekstem kopii Franchomme'a i Fontany.Kopia sporządzona na papierze o 12 pięcioliniach, na górnym marginesie pierwszej strony posiada wpis: Mlle Marie Lichtenstein en la priant d'en faire usage / pour Elle meme [dalej podpis nieczytelny]. Kopia ta ofiarowana została przez kopistę Marie Lichtenstein.

Inne źródła:

Fantaisie-Impromptu cis-moll [op. 66]; Kopia (August Franchomme)
Fantaisie-Impromptu cis-moll [op. 66]; Kopia (August Franchomme)
Fantaisie-Impromptu cis-moll [op. 66]; Autograf-podarunek 
Typ źródła Miejsce przechowywania