Rękopisy Rękopisy

Fantazja A-dur na tematy polskie op. 13

Typ źródła: Autograf roboczy


Wymiary:

  • wysokość - ca 26 cm

  • szerokość - 33 cm

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: Szwajcaria, Genewa, Biblioteca Bodmeriana

Fototeka NIFC: F. 6658

ÖNB Pha: 347


Uwagi:

Autograf sporządzony na szarym papierze z foliacją naniesioną w prawych górnych rogach. Autograf zawiera nie dokończoną partię orkiestrową Introdukcji: strony 1-3, takty 1-20 partytury; zawiera także fragment partii fortepianu: strona 4 Fantazja: takty 34 i 35. 
Typ źródła Miejsce przechowywania