Rękopisy Rękopisy

Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Szkic


Wymiary:

  • wysokość - 21 cm

  • szerokość - 28 cm

Liczba stron: 2


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Muzeum Fryderyka Chopina

Sygnatura: M/2165

Fototeka NIFC: F. 1714

ÖNB Pha: 333

Faksymile: D. Ainé (1932)


Uwagi:

Autograf sporządzony na kremowym papierze, 12 pięciolinii na stronie. Szkic pisany w dwóch kolumnach. Autograf nie zawiera znaków przykluczowych - tonacja określona słownie na stronie 2 nad taktem 1 - Des dur. Pokazuje wstępną fazę procesu kompozytorskiego.

Inne źródła:

Berceuse Des-dur op. 57; Incypit
Berceuse Des-dur op. 57; Autograf oficjalny odrzucony
Berceuse Des-dur op. 57; Kopia edycyjna 
Typ źródła Miejsce przechowywania