Rękopisy Rękopisy

Berceuse Des-dur op. 57

Typ źródła: Incypit


Miejsce przechowywania: Francja, Paryż, Bibliothèque Nationale - Département de la Musique

Sygnatura: Rés. Vma 241


Uwagi:

Incypit dwutaktowy, zapisany i sygnowany przez Chopina znajduje się w spisie A. Franchomme'a.

Inne źródła:

Berceuse Des-dur op. 57; Szkic
Berceuse Des-dur op. 57; Autograf oficjalny odrzucony
Berceuse Des-dur op. 57; Kopia edycyjna 
Typ źródła Miejsce przechowywania