Rękopisy Rękopisy

Nokturn H-dur op. 62 nr 1

Typ źródła: Autograf edycyjny

Dedykacja: A Mademoiselle R. de Könneritz


Wymiary:

  • wysokość - 22 cm

  • szerokość - 28,5 cm

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: USA, Chicago, The Newberry Library

Fototeka NIFC: F. 1613

Pierwodruki:

Nokturny op. 62 (Francuski, Brandus et Cie)


Uwagi:

Autograf całego opusu rozdzielony na dwie części (każdy utwór osobno). Tytuł, dedykacja, adresy wydawców zanotowane na górnym marginesie pierwszego Nokturnu: 2 Nocturnes pour le piano / dediés [!] à Mademoiselle R. de Könneritz / par F. Chopin Op. 62 / Paris Brandus Leipsic, Haertel. Londres, Wessel. Tekst muzyczny dopracowany w szczegółach z licznymi oznaczeniami dynamiki, pedalizacji, artykulacji i frazowania.

Inne źródła:

Nokturny op. 62; Autograf edycyjny
Nokturn H-dur op. 62 nr 1; Szkic 
Typ źródła Miejsce przechowywania