Rękopisy Rękopisy

Ballada f-moll op. 52

Typ źródła: Autograf oficjalny odrzucony


Wymiary:

  • wysokość - 22 cm

  • szerokość - 29 cm

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: USA, Nowy Jork, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 1434, 1435

ÖNB Pha: 359


Uwagi:

Autograf obejmuje pierwszą część Ballady do taktu 79, z pierwotną wersją metrum (6/4), bez tytułu; oznaczenia artykulacyjne i pedalizacja zanotowane jedynie w pierwszych czterech taktach. 

Inne źródła:

Ballada f-moll op. 52; Autograf niekompletny, edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania