Rękopisy Rękopisy

Preludia op. 28 nr 2 i 4

Utwory zawarte w źródle:
Preludium a-moll op. 28 nr 2
Preludium e-moll op. 28 nr 4

Typ źródła: Szkic


Wymiary:

  • wysokość - 22 cm

  • szerokość - 28 cm

Liczba stron: 2 [1+1]


Miejsce przechowywania: USA, Maryland, zbiory prywatne

Fototeka NIFC: F. 590, 1743


Uwagi:

Preludium nr 4 zapisane w postaci niemal skończonej natomiast Preludium nr 2 posiada jedynie zarys linii melodycznej bez dopracowanego akompaniamentu. Oba Preludia zapisane na kartce z datą Palma 28 9bre. Autografy zanotowane na szarożółtym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Papier z licznymi uszkodzeniami. Autograf znajduje się w zbiorach prywatnych spadkobierców G. Piatigorskiego.

Inne źródła:

Preludia op. 28; Kopia edycyjna (Julian Fontana)
Preludia op. 28; Autograf edycyjny 
Typ źródła Miejsce przechowywania