Rękopisy Rękopisy

Etudes de la Methode des Methodes

Utwory zawarte w źródle:
Etiuda f-moll z Trois Nouvelles Études (nr 1)
Etiuda Des-dur z Trois Nouvelles Études (nr 3)
Etiuda As-dur z Trois Nouvelles Études (nr 2)

Typ źródła: Autograf edycyjny

Liczba stron: 6 [2+2+2]


Miejsce przechowywania: Hiszpania, Palma - Valldemosa, w zbiorach A.M. Boutroux-Ferra

Fototeka NIFC: F. 1681, 1680, 1606


Uwagi:

Autograf zawiera znaki sztycharskie. Etiudy uporządkowane w kolejności: f-moll, As-dur, Des-dur. Każda z etuid zawiera tytuł: Etude i odpowiedni numer porządkowy. Tekst muzyczny zawiera precyzyjne oznaczenia dynamiki, artykulacji i agogiki. Zdaniem Artura Hedleya karta tytułowa sporządzona została ręką I. Moschelesa.

Inne źródła:

Etiuda f-moll z Trois Nouvelles Études (nr 1) ; Autograf roboczy
Etiuda f-moll z Trois Nouvelles Études (nr 1) ; Incypit
Etiuda f-moll z Trois Nouvelles Études (nr 1) ; Incypit
Etiuda f-moll z Trois Nouvelles Études (nr 1) ; Incypit 
Typ źródła Miejsce przechowywania