Rękopisy Rękopisy

Polonez As-dur op. 53

Tytuł: Polonaise

Typ źródła: Autograf edycyjny

Dedykacja: A Monsieur Auguste Leo


Wymiary:

  • wysokość - 21 cm

  • szerokość - 27 cm

Liczba stron: 6


Miejsce przechowywania: USA, Nowy Jork, The Pierpont Morgan Library The Heineman Foundation

Fototeka NIFC: F. 1701

ÖNB Pha: 321

Pierwodruki:

Polonez As-dur op. 53 (Niemiecki, Breitkopf & Härtel)


Uwagi:

Autograf zawiera dokładne oznaczenia artykulacyjne, które zostały częściowo pominięte w pierwodruku. Na karcie tytułowej wpis: Polonaise, pour le Piano, dedié à Monsieur Auguste Leo, par F Chopin. / Op. 53. / Leipsic Breitkopf et Haertel. Paris Pchlesinger. Londres Wessel et Stapleton, oraz numer wydawniczy pierwodruku B&H (7002).

Inne źródła:

Polonez As-dur op. 53; Autograf roboczy 
Typ źródła Miejsce przechowywania