Strony o tematyce Chopinowskiej Strony o tematyce Chopinowskiej

Witryna Chopin.pl pod partonatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Witryna Chopin.pl pod partonatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

Witryna Chopin.pl pod partonatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina

odwiedź stronę

Witryna Chopin.pl działa pod partonatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie – organizacji o wieloletniej tradycji w gromadzeniu spuścizny Chopinowskiej oraz upowszechnianiu wiedzy o kompozytorze i jego twórczości. Publikacja dzieli się na trzy podstawowe bloki:

 • Życie Chopina
 • Dzieło Chopina
 • Tradycja Chopinowska

Spis treści:

ŻYCIE

1. Biografia w ogólnym zarysie (Barbara Smoleńska-Zielińska)

 • Proces twórczy Chopina (Jeffrey Kallberg)
 • Chopin jako pianista (Artur Bielecki)
 • Chopin jako pedagog (Jean-Jacques Eigeldinger)

2. Kronika życia i twórczości (Mieczysław Tomaszewski, fragment hasła w Encyklopedii Muzycznej PWM)

3. Epoka Chopina, jej wpływ na losy kompozytora i postawę twórczą (Zbigniew Skowron)

4. Dokument

 • Ikonografia - części 1-6

DZIEŁO

1. Krótki zarys monograficzny twórczości (Barbara Smoleńska-Zielińska)

2. Ewolucja stylu (Maciej Gołąb)

3. Spisy utworów, katalog incypitów

 • Alfabetyczny spis utworów
 • Katalog incypitów nutowych i dźwiękowych

TRADYCJA

1. O tradycji Chopinowskiej (Artur Bielecki)

2. Wydawnictwa nutowe i tradycje wydawnicze (Krzysztof Grabowski)

3. Instytucje Chopinowskie

 • Salonik Chopinów w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Spis organizacji Chopinowskich na świecie

4. Imprezy Chopinowskie

 • Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Międzynarodowy Konkurs Płytowy Grand Prix du Disque Frédéric Chopin

Wg kategorii: