Strony o tematyce Chopinowskiej Strony o tematyce Chopinowskiej

Cyfrowa Biblioteka Narodowa - kolekcja Fryderyk Chopin

Cyfrowa Biblioteka Narodowa - kolekcja Fryderyk Chopin

Cyfrowa Biblioteka Narodowa - kolekcja Fryderyk Chopin

odwiedź stronę

Cyfrowa kolekcja Fryderyk Chopin prezentuje chopiniana ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Składają się na nią edycje utworów kompozytora, m.in. pierwsze wydanie Ronda op. 1 u A. Brzeziny w 1825 r., wczesne wydania paryskie, m.in Rondo a la krakowiak op. 14 M. Schlesingera z 1834 r.; dzieła dotyczące jego życia i twórczości, w tym studium Roberta Schumanna o Chopinie i publikację Franciszka Liszta, rozprawy Jerzego Marii Smotera i Piotra Szumińskiego na temat rzekomej korespondencji Chopina z Delfiną Potocką. W kolekcji ujęto także monografie Mieczysława Tomaszewskiego, Tadeusza Andrzeja Zielińskiego, Marii Gordon-Smith i Georga Richarda Marka, eseje Jarosława Iwaszkiewicza i Ryszarda Przybylskiego, przewodniki wiodące śladami Chopina, np. Zofii Jeżewskiej Warszawskim szlakiem Chopina.

Kolekcja sukcesywnie uzupełniana będzie o reprodukcje cyfrowe rękopisów Chopina, jego korespondencję i inne pamiątki związane z osobą kompozytora.

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Wg kategorii: