Strony o tematyce Chopinowskiej Strony o tematyce Chopinowskiej

Chopin.pl - multimedialna encyklopedia

Chopin.pl - multimedialna encyklopedia

Chopin.pl - multimedialna encyklopedia

odwiedź stronę

Witryna powstała w roku 1997. Od tego czasu funkcjonuje nieprzerwanie do dziś pełniąc rolę multimedialnej encyklopedii wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Przy towrzeniu witryny założyciele wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie w gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji o kompozytorze, zaś bogate zasoby muzealne, archiwalne i biblioteczne pozwoliły na urozmaicenie narracji ikonografią, ilustracjami, faksymiliami ważniejszych dokumentów i nagraniami dźwiękowymi. Do współpracy zaproszeni zostali wybitni polscy chopinolodzy.

 


Wg kategorii: