KALENDARIUM ŻYCIA CHOPINA KALENDARIUM ŻYCIA CHOPINA

Kalendarium Chopina rok 1816

Rok 1816 Rok 1816

Pierwszych wtajemniczeń w grę na fortepianie dokonała – według tradycji rodzinnych – siostra Ludwika. Naukę regularną rozpoczynał sześcioletni Chopin u Wojciecha Żywnego (1756–1842), Czecha osiadłego w Warszawie, prywatnego nauczyciela muzyki, jednego z pedagogów pensjonatu Mikołaja Chopina. Wprawdzie w pamięci wychowanków pozostał nieco zabawną i staromodną postacią, wiadomo jednak, że solidne wykształcenie muzyczne swych uczniów opierał na Bachu i Mozarcie. Chopin nie miał poza nim innego nauczyciela fortepianu. Równocześnie u Żywnego uczyła się Ludwika, z którą Fryderyk grywał na cztery ręce.

16 czerwca. Prapremiera Zabobonu czyli Krakowiaków i Górali, "zabawy dramatycznej ze śpiewkami" Karola Kurpińskiego; na temat jednej z nich (W mieście dziwne obyczaje) Chopin będzie w przyszłości improwizował.

Listopad. Ukazują się w Warszawie Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza z melodiami kilkunastu kompozytorów współczesnych: Karola Kurpińskiego, Franciszka Lessla, Józefa Deszczyńskiego, Marii Szymanowskiej i innych, ilustrowane "kupfersztychami", wielokrotnie później wznawiane, śpiewane i czytane powszechnie w całym kraju. Należały do repertuaru śpiewów narodowych w domu i w pensjonacie Chopinów. Rosyjski namiestnik Królestwa Polskiego (Iwan Paskiewicz) stwierdzi dwadzieścia lat później, iż Śpiewy "jednocześnie z wdrażaniem w umysły młodzieży uczuć miłości do dawnej ojczyzny, podniecały w niej marzycielski i jaskrawy patriotyzm, rozogniały rycerskiego ducha i namiętności do naśladowania walecznych przodków".

6 grudnia. Pierwsza znana wypowiedź pisemna: laurka na imieniny ojca.