KALENDARIUM ŻYCIA CHOPINA KALENDARIUM ŻYCIA CHOPINA

Rok 1810 Rok 1810

Do dzisiaj nie zdołano rozstrzygnąć, którego dnia Fryderyk Franciszek Chopin przyszedł na świat: według własnego oświadczenia na piśmie – 1 marca, według urzędowego zapisu w metryce chrztu w kościele parafialnym w Brochowie – 22 lutego. Miejsce urodzenia bezsporne: Żelazowa Wola, wieś mazowiecka leżąca nad rzeką Utratą, w pobliżu Puszczy Kampinoskiej, oddalona o 54 kilometry na zachód od Warszawy, ówczesna posiadłość rodziny hr. Skarbków.

Ojciec, Mikołaj (1771–1844), "prawy syn Franciszka Chopina, kołodzieja i Małgorzaty Delfin, jego żony", urodzony w Marainville (w Lotaryngii), od 1787 przebywał w Polsce. Wiadomo, że brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Spolonizował się i pełnił funkcję guwernera, najpierw w rodzinie Łączyńskich, później w rodzinie Skarbków. Fryderyk miał dla ojca szacunek i respekt; jego śmierć przeżył boleśnie. Matka, Tekla Justyna (1782–1861), "urodzona z szlachetnych rodziców: Antoniny (z Kołomińskich) i Jakuba Krzyżanowskich, małżonków ślubnych", w Długiem na Kujawach, jako sierota (daleka krewna?) wychowywała się i przebywała w rodzinie Skarbków. Wysuwano niegdyś nie sprawdzone hipotezy na temat jej pochodzenia z rodziny polskich frankistów. Matkę i syna łączyły bardzo silne związki uczuciowe. Ślub Justyny i Mikołaja odbył się w 1806 roku, w Brochowie. Pierwszym ich dzieckiem była starsza od Fryderyka o trzy lata, uzdolniona muzycznie i literacko siostra, Ludwika (1807–1855), późniejsza Jędrzejewiczowa; przez całe życie będzie się nim opiekować i nad nim czuwać.

23 kwietnia. Chrzest w kościele św. Rocha w Brochowie koło Sochaczewa. Na rodziców chrzestnych wybrano: Annę Skarbek, późniejszą Wiesiołowską, ze Strzyżewa oraz Fryderyka Skarbka, wychowanka Mikołaja Chopina, przyszłego uczonego i pisarza.

1 października. Mikołaj Chopin, utrzymawszy posadę w Liceum Warszawskim, przenosi się z rodziną do stolicy Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Pierwsze mieszkanie Chopinów mieściło się w Pałacu Saskim, w jego prawym skrzydle.


Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini