Listy Chopina Listy Chopina

Nr Data Tytuł Nadawca Adresat
437 1844-08-26 Karol Lipiński do Fr. Chopina w Paryżu Karol Lipiński Fryderyk Chopin
Szanowny nasz ziomek hrabia Tarnowski udając się do Paryża najusilniej pragnie poznać osobiście Męża europejskiej sławy, Fryderyka Szopena, którego imię chlubą stało się narodu. Z rozkoszą ...
438 1844-08 Do Wojciecha Grzymały w Paryżu Fryderyk Chopin Wojciech Grzymała
[Paryż, koniec sierpnia 1844] Przyjechałem onegdaj w nocy; z siostrą zawsze biegam i co dzień rano mi schodzi na niczym. Jak ciebie  z ...
440 1844-09-03 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
Droga Panno de Rozières. A więc śniło nam się, że widzieliśmy Ludwikę. Oby Bóg dał, żeby zdrowo powróciła do rodziny. Pani była tak uprzejma, że nie ...
441 1844-09-07 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
Mam tylko tyle czasu, by prosić Panią o wysłanie tego listu do Wiednia, o ofrankowanie go, jeśli trzeba (co jest bardzo możliwe), bo w Austrii nie ...
442 1844-09-11 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
[T ł u m a c z e n i e] Dzięki za pełen dobrych wiadomości list od mojej siostry, która dzięki Bogu ...
444 1844-09-18 George Sand do Ludwiki Jędrzejewiczowej w Warszawie George Sand Ludwika Jędrzejewiczowa
Ludwiko ukochana. Żyjemy tylko Tobą od czasu Waszego wyjazdu. Możesz sobie wyobrazić, jak Fryderyk cierpiał z powodu rozstania, lecz zdrowie jego dosyć dobrze zniosło tę próbę. ...
443 1844-09-18 Do Ludwiki Jędrzejewiczowej w Warszawie Fryderyk Chopin Ludwika Jędrzejewiczowa
Nohant, 18 septembra 1844 Moje kochanie. Posyłam Ci piosneczki, coś słyszała jednego wieczora. - Solange, która Cię kazała uściskać, dwa razy ...
445 1844-09-20 Do Augusta Franchomme w Paryżu Fryderyk Chopin August Franchomme
Najdroższy. Nie napisałem jeszcze do Ciebie, bo sądziłem, że Cię zobaczę w tym tygodniu w Paryżu. Ponieważ mój wyjazd stąd został opóźniony, przesyłam Ci słówko do ...
446 1844-09-23 Do George Sand w Nohant Fryderyk Chopin George Sand
Jak zdrowie Pani? Już jestem w Paryżu. Paczkę Pani oddałem p. Joly. Był bardzo miły. Widziałem p. de Rozières, która mnie prrzyjęła śniadaniem. Widziałem się z ...
447 1844-10-22 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
[T ł u m a c z e n i e] Nohant, 22 paźdz. [1844] Jeszcze jeden list do Warszawy. Nadużywam ...
448 1844-10-31 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
[T ł u m a c z e n i e] Dawno już Pani nie dawałem o nas wiadomości, bo myślałem, że Panią ...
449 1844-10-31 Do Ludwiki Jędrzejewiczowej w Warszawie Fryderyk Chopin Ludwika Jędrzejewiczowa
Ludwice. Moje kochanie drogie. Przecieżeście razem. Odebrałem obadwa Twoje listy z Wiednia i z Krakowa. Müllerówna pisała mi, że szczęśliwa z Twojego poznania. Poczciwa, nieprawdaż? I ...
450 1844-11-03 Feliks Mendelssohn-Bartholdy do Fr. Chopina w Paryżu Felix Mendelssohn Konstanty Gaszyński
Mój drogi Chopinie! W tym liście chciałbym Pana prosić o pewną grzeczność. Czy byłby Pan łaskaw, jako stary mój przyjaciel, napisać kilka taktów muzyki, zaznaczyć na ...
451 1844-11-14 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
[T ł u m a c z e n i e] [Nohant, 14 listopada 1844] Ponieważ Pani życzyła sobie, abym ...
452 1844-11-21 Do Marii de Rozières w Paryżu Fryderyk Chopin Maria De Roziéres
W poniedziałek lub we wtorek wieczorem podziękuję Pani osobiście za całą Jej uprzejmość. List z Valenciennes jest istotnie od jednego z mych rodaków. Posyłam Pani w ...
453 1844-12-02 Do George Sand w Nohant Fryderyk Chopin George Sand
Co u Pani słychać? W tej chwili otrzymałem przemiły list Pani. Tutaj pada taki śnieg, że z ulgą myślę o tym, iż Pani nie jest w ...
454 1844-12-05 Do George Sand w Nohant Fryderyk Chopin George Sand
W tej chwili otrzymałem przemiły list Pani, z którego widzę, jak Panią ta zwłoka martwi. Ale przez litość dla przyjaciół, niech Pani będzie cierpliwa, bo doprawdy ...
457 1844-12-18 Bohdan Zaleski do Fr. Chopina w Paryżu Bohdan Zaleski Fryderyk Chopin
Szanowny i kochany Panie Fryderyku! Kopę lat się znamy, a podobno, że pierwszy oto raz piszę do Ciebie. To samo mnie ośmiela i uręcza, że z ...
439 1844 George Sand do Ludwiki Jędrzejewiczowej w Paryżu George Sand Ludwika Jędrzejewiczowa
Droga Ludwiko. Kocham Panią. Serce mnie boli po rozstaniu z Panią i przepełnione jest tkliwością i potrzebą ujrzenia Jej znowu. Proszę nam zostawić nadzieję, że Pani ...
467 1844 Do Maurycego Schlesingera w Paryżu Fryderyk Chopin Maurice Schlesinger
Drogi Przyjacielu. Moja Sonata, jak i warianty są do Pańskiej dyspozycji. Chciałbym otrzymać za obydwa utwory tysiąc dwieście franków. Byłbym zaszedł do Pana, ale czuję się ...
465 1844 Do Adolfa Cichowskiego w Paryżu Fryderyk Chopin Adolf Cichowski
Chciałbym koniecznie powiedzieć Ci dziś 2 słowa. Przyjdź, proszę, po swoim obiedzie klubowym, to będzie właśnie przed moim. Ch. Poniedziałek, 4-ta ...
Nadawca Adresat