Listy Chopina Listy Chopina

Robert Schumann do Fr. Chopina w Dreźnie

Lipsk, 8 września 1836]

Nadawca: Schumann Robert (Lipsk)

Adresat: Fryderyk Chopin (Drezno)


Mój drogi i szanowny Panie. Jedno tylko słowo: „tak", zechce mi Pan napisać lub kazać komu napisać, a mianowicie, czy jak słyszę w tej chwili, jest Pan w Dreźnie. Mam zamiar właśnie przez Drezno jechać w rodzinne strony i nigdy bym sobie nie przebaczył, gdybym będąc tak blisko Wspaniałego nie wyraził Mu słów swego uwielbienia i miłości. Więc raz jeszcze proszę najtęskniej o „tak" oraz o adres Pana. Oddany Robert Schumann Mendelssohn powraca tu za tydzień.


Oryginał:
Leipzig, d. 8 September 1836 Mein teurer und verehrter Herr, nur ein „Ja" möchten Sie mir schreiben, oder schreiben lassen, ob Sie nämlich, wie ich eben höre, in Dresden sind. Im Begriffe, über Dresden nach meiner Hedmat zu reisen, würde ich es mir niemais verzeihen können in der Nähe des Herrlichen gewesen zu sein, ohne ihm ein Wort meiner Verehrung und Liebe zu sagen. Also bitte ich Sie nochmals sehnlichst um das „Ja" und Ihre Adresse. Ihr ergebener Robert Schumann. Mendelssohn kommt in 8 Tagen hierher zurück.
Nadawca Adresat