Listy Chopina Listy Chopina

Do Antoniego Barcińskiego w Warszawie

Paryż, 14 marca 1836

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Barciński Antoni (Warszawa)


Zdrów jestem — i kwita — Ta wieść wyśmienita Z uściskiem leci Do dzieci. FF. Chopin. [Dopisek Jana Matuszyńskiego] Inna wieść leci Do szanownych dzieci, Że Fryc poleci Za rok do Waszeci.

Nadawca Adresat