Listy Chopina Listy Chopina

Do Juliana Fontany w  Paryżu

[Paryż, bez daty]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Fontana Julian (Paryż)


Mussye Mussye Fontana Site dantę troa u kater. Posyłam Ci wczorajszy bilecik Nat[alii] Komar. Jeżeli chcesz, to wieczorem koło 8 1/2 czekam Cię u siebie; jeżeli nie, to mi napisz słówko, żebym wiedział, czy czekać. Twój FF. Ch. Nb. Nastręczy Ci się myśl, że do grania Ciebie pro[szą], to odrzuć ją. Primo, wątpię, żeby im się tańcować od onegdaj (bom ich widział) zachciało; secundo, będę ja, Jeło[wicki] (zapewne) i Potocka — a możesz się zabawić, jeżeli Ci jakie spliny do łba bez peruki nie wkwaterujeszeń [!] — Wszakże w żadnym salonie z harmat strzelać nie będą, a też osowieć Tobie jeszcze — za wcześnie, chociażeś starszy o 10 lat ode mnie. Nieś w duszy nabój i słabuj, ale z nosiwa niech tego nikt nie spostrzegiwa.

Nadawca Adresat