Listy Chopina Listy Chopina

Do Józefa Elsnera w Warszawie

Paryż, 8 Novembre 1842

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Elsner Józef (Warszawa)


Kochany, zawsze kochany Panie Elsner! Nie uwierzysz, ile mi każda literka i nutka Twoja przyjemności robi — dziękuję Ci ślicznie za muzykę przysłaną przez Turczynowiczów. Im się tutaj powiodło — wielu się podobali — powinni być szczęśliwi z tego — i Pan Damse także, któremu nie odpisuję, ale proszę Pana, żebyś mu był łaskaw powiedzieć, ile jego dzieci (jak je nazywa) tutaj efektu narobiły. Ściskam Pana serdecznie. Kocham zawsze jak syn, jak stary syn, jak stary przyjaciel. Chopin. Pani Elsner moje uszanowanie i wszystkim, co Pana otaczają, ukłony.

Nadawca Adresat