Listy Chopina Listy Chopina

Stefan Witwicki do Fr. Chopina w Paryżu

17 październ. 1842, Paryż

Nadawca: Witwicki Stefan (Paryż)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Nie, mój Fryderyczku kochany, nie chcę ja tych tańców: bolałyby mnie oczy, uszy i serce. Nie mam za złe dwojgu biedakom, że dla kawałka chleba hołubcują po świecie, trudno by po tancerzach wymagać, aby nie byli tancerzami; ale niech się insi bawią tym widokiem. Wreszcie może to dziwactwo moje. Podziękuj ślicznie pani S[and] za pamięć, może mię za to zaprosisz kiedy na Semiramis albo na inną operę pani Viardot. Zobaczymy się w tych dniach. Twój Stefan. 17 październ. 1842, Paryż

Nadawca Adresat