Listy Chopina Listy Chopina

Adam Mickiewicz do Fr. Chopina w Paryżu

[Paryż, czerwiec—lipiec 1842]

Nadawca: Mickiewicz Adam (Paryż)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Jeśliby trzeba było dla otrzymania passportu dowodów urzędowych, masz tu passport Gutta ruski i niemiecki, tylko bądź łaskaw, nie zatrać go. Działalności Twojej polecam się. Życzliwy prześladowca. A. Mickiewicz.

Nadawca Adresat