Listy Chopina Listy Chopina

Do Adolfa Cichowskiego w Paryżu

[Paryż, bez daty]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Cichowski Adolf (Paryż)


Dobry dzień Ci przynoszę i skargę na adres Szulczewskiego — żaden woźnica, żaden konduktor omnibusa, żadna książka z ulicami nie wiedzą o la rue de la Vrillerie, którą mi przysłano, Każ, proszę, zrektyfikować — Twój Ch.

Nadawca Adresat