Listy Chopina Listy Chopina

Józef Elsner do Fr. Chopina w Paryżu

Warszawa, dnia 2 czerwca 1842

Nadawca: Elsner Józef (Warszawa)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Kochany Fryderyku. Oddawcy tegoż są Konstancja i Roman Turczynowicz, tancerze naszego teatru, dzieci Tobie jeszcze znanego p. Damse, artysty dramatycznego i bardzo użytecznego, i nawet obfitego kompozytora muzyki przy naszych teatrach, który mnie prosił o rekomendację dla nich do Ciebie, do Twego serca itd. podczas ich pobytu w Paryżu, czekając w tym momencie na to przy mnie, w pokoju moim. Ja dopełniam, to chętnie, bo są warte Twojej przyjaźni i ja znowu mogę na piśmie powtarzać, że Cię kocham i twoją kochaną osobę jak nikt wyżej szacuję. Racz przyjąć zapewnienie tego, którym jestem i będę Twoim prawdziwym sługą i przyjacielem, Józef Elsner. Posyłam Ci jako dowód Ave Maria.

Nadawca Adresat