Listy Chopina Listy Chopina

George Sand do Marii de Rozières w Paryżu

[Paryż, prawdopodobnie początek 1841]

Nadawca: Sand George (Paryż)

Adresat: De Roziéres Maria (Paryż)


Jak się Pani miewa, moja mała? Chciałam Panią dzisiaj odwiedzić, ale Chip-Chip, który miał mnie o godz. 5 zabrać, przyszedł dopiero o szóstej i byłam zmuszona pójść na obiad do pani Marliani. Proszę o wiadomość o sobie. Mały Wodziński nie umiał dzisiaj Chopinowi niczego o Pani powiedzieć. Proszę napisać mi słówko lub przyjść jutro do mnie na obiad; to byłoby bardzo miłe z Pani strony. Proszę też powiedzieć p. Antoniemu, by przyszedł zjeść z nami zupkę. Poniedziałek wieczór


Oryginał:
Comment allez vous, ma bonne petite? Je voulais aller vous voir aujourd'hui mais Chip-Chip qui devait venir me prendre à 5 heures n'est venu qu'à six et j'étais forcée d'aller dîner chez Mme Mariiani. Donnez-moi de vos nouvelles. Le petit Wodziński n'a rien pu dire de vous à Chopin aujourd'hui. Écrivez-moi un petit mot ou venez dîner demain avec moi, ce serait bien gentil. Dites aussi à Mr. Antoine de venir manger notre soupe. Lundi soir
Nadawca Adresat