Listy Chopina Listy Chopina

Do Augusta Franchomme w Paryżu

Paryż, 1841(?)]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Franchomme August (Paryż)


Mój drogi, bądź łaskaw wytłumaczyć mnie przed panią Gangler — ale od godziny pluję krwią, i Matuszyński zamiast obiadu zaaplikował mi lekarstwo — idę więc do łóżka zamiast iść jej słuchać. Twój F. Ch. Wstąp do mnie po drodze.


Oryginał:
Cher ami, Fais mes excuses à Mme Gangler — mais je crache du sang depuis une heure et Matuszyński m'a mis à la médecine au lieu de mon dîner — et je vais au lit au lieu d'aller l'entendre. t. à. t. F. Ch. Viens me voir en pasaot.
Nadawca Adresat