Listy Chopina Listy Chopina

Stefan Witwicki do Fr. Chopina w Paryżu

[Paryż, 1840/41]

Nadawca: Witwicki Stefan (Paryż)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


[...] u Ciebie zaraz po 4-tej, stosownie do umowy, i musieliśmy odejść z ogromnym nosem, tym gorszym, że zmarzniętym — mnie i żal było moich towarzyszy, i wstyd za Ciebie — może teraz zechcesz napisać do którego z nich parę słów przepraszając przynajmniej — adres Zaleskiego jest 39, rue Grenelle 5 — chez Mr Koźmian, adres Mickiewicza: 1, rue d'Amsterdam; na moje ręce darmo nie pisz, bo nie chcę Ciebie ani znać przynajmniej przez tydzień i muszę powiedzieć to p. S. Zaleski bawi jeszcze przez jutro i piątek. St. Wtw.

Nadawca Adresat