Listy Chopina Listy Chopina

Do Adolfa Gutmanna w Paryżu

[Paryż, kwiecień 1841]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Gutmann Adolf (Paryż)


[T ł u m a c z e n i e]

[Paryż, kwiecień 1841]

Drogi przyjacielu.

Musisz zobaczyć się z Panią  B o u c t o t  z  R o u e n, która mieszka w  h o t e l u  des  E m p e r e u r s  przy ul.  De  G r e n e l l e  St. Honoré Nr 22.

Chodzi o lekcje dla jej córki.

Będzie u mnie jutro o 9-tej rano.

Jeśli masz czas, przyjdź do mnie. Trzeba, żeby grywała, nie będzie długo w Paryżu.

Twój
Ch.

 

Oryginał:

Cher ami,

II faut que tu voye Mad.  B o u c t o t  de  R o u e n  qui demeure  h ô t e l  des  E m p e r e u r s  rue de  G r e n e l l e  St. Honoré Nro 22.

Pour donner des leçons à sa fille.

Elle vient demain chez moi à 9 h. du matin.

Si tu es libre passe chez moi. Il faut la faire jouer, elle n'est pas pour longtemps à Paris.

T. à t.
Ch.


Oryginał:
Cher ami, II faut que tu voye Mad. Bouctot de Rouen qui demeure hôtel des Empereur s rue de Grenelle St. Honoré Nro 22. Pour donner des leçons à sa fille. Elle vient demain chez moi à 9 h. du matin. Si tu es libre passe chez moi. ïl fatit la faire jouer, elle n'est pas pour longtemps à Paris. T. à t. Ch.
Nadawca Adresat