Listy Chopina Listy Chopina

Do Firmy Breitkopf & Härtel w Lipsku

Paryż, 14 grudnia 1839

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)


Szanowni Panowie. Byłem dotychczas zawsze bardzo zadowolony ze stosunków z Panami i uważam za swój obowiązek przesłać Im bezpośrednie wyjaśnienie, zanim zerwiemy ze sobą stosunki. P. Probst, za którego pośrednictwem załatwiałem z Panami interesy, zawiadomił mnie właśnie, iż pisał do Panów w sprawie moich ostatnich rękopisów i wobec braku odpowiedzi czuje się upoważniony do odrzucenia ceny 500 fr. za każdy utwór. Jest to cena, poniżej której nie będę nic dostarczał; posiadam w mym portfelu: Wielką Sonatę, Scherzo, Balladą, dwa Polonezy, 4 Mazurki, 2 Nokturny, Impromptu. Zechcą Panowie odpowiedzieć mi odwrotną pocztą, jak się sprawa przedstawia, ażebym mógł wprost, bez żadnego pośrednictwa porozumieć się z Nimi. Oddany Fr.Chopin. Rue Tronchet Nr 5  Paryż, 14 grudnia 1839


Oryginał:
Messieurs, J'ai toujours eu à me louer de mes rapports avec vous et je crois devoir m'expliquer directement avant de rompre nos relations. — Mr. Probst, par l'entremise duquel j'ai fait des affaires avec vous, vient de me dire qu'il vous a écrit au sujet de mes derniers manuscrits et que n'ayant de réponse il se croit autorisé à m'en refuser le prix 500 fr. chaque. C'est un prix au dessous duquel je ne livrerais rien. J'ai dans mon portefeuille: Une Gr. Sonate, un Scherzo, une Ballade, deux Polonaises, 4 Mazurkas, 2 Nocturnes, un Impromptu. Veuillez bien, Messieurs, par le retour du courrier me répondre ce qui en est, afin que je puisse directement sans aucune entremise m'entendre avec vous. T. à. v. Fr. Chopin. Rue Tronchet No. 5 Paris, 14 décembre 1839
Nadawca Adresat