Listy Chopina Listy Chopina

Do Maurycego Schlesingera w Paryżu

Paryż, 1 grudnia 1839

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Schlesinger Maurice (Paryż)


Otrzymałem od p. Maurycego Schlesingera sumę pięciuset franków za odstąpienie na wyłączną własność drugiej Etiudy dla Metody metod pianistów. Chopin. Paryż, 1 grudnia 1839


Oryginał:
Reçu de M. Maurice Schlesinger une somme de Cinq cent francs pour la propriété générale et exclusive d'une deuxième Étude pour la Méthode des Méthodes des Pianistes. Chopin. Paris, le 1-er décembre 1839
Nadawca Adresat