Listy Chopina Listy Chopina

Stefan  Witwicki do  Fr. Chopina  w  Paryżu

[Paryż, 17 kwietnia 1840]

Nadawca: Witwicki Stefan (Paryż)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


[Paryż, 17 kwietnia 1840]

Kochany mój malutki i bladziutki!

Jużem Cię uprzedził względem lekcji dla mojej sąsiadki. Matka długi czas nie mogła wyjeżdżać, więc i z lekcją musieli czekać. Teraz proszę Cię o godzinę albo we czwartek o 12-tej lub 1-szej, albo w piątek o 3-ciej, bo w inne dni i w inne godziny byłoby im ciężko, zwłaszcza że trzeba, aby nie tylko córka, ale i matka miała czas, obiedwie bowiem mają do Ciebie jeździć. Proszę Cię mocno, abyś tej lekcji nie odmówił, bo wolałbym, żebyś mi inną jaką przykrość zrobił, i bądź tak dobry odpisać mi i donieść, czy obierasz czwartek czy piątek, to w przyszły tydzień zaraz by przyjechały.

S. Witwicki.

7, quai Voltaire

Piątek

Czy mazury moje i drugie rzeczy wydrukowane już?

Tureckiemu, któremu przeznaczyłeś 10 sous na lekcje, ja zacząłem te lekcje dawać; biedak uczy się doskonale, a jak się miesiąc skończy, za tych twoich 14 fr. wykupi sobie rzeczy z Mont Pieté. Widzisz tedy, że przez ten czas, w którym Ty zarabiasz 20 fr., ja ledwo mogę zapracować 10 sous.

Nadawca Adresat